Фасадни системи - bekament

Структурна подлога за акрилни малтери и бои

Шифра:А01968

BK-Acryl е акрилна структурна подлога наменета за изедначување, неутрализација и водоотпорност на...

Високопренетрирачки премаз за минерални подлоги

Шифра:А06215

BK-Penetrat  е длабински, паропропусен премаз наменет за импрегнација, зацврстување и водоотпорност...

Бел лепак за плочи од стиропор

Минерален лепак на база на бел цемент, наменет за лепење на елементи од стиропор, како и за...

Силикатно силиконски декоративен малтер

Шифра:2000101

Висококвалитетен силикатен декоративен малтер во пастозна состојба со голема цврстина, и со...

Декоративен малтер на база на силиконски смоли

Шифра:A01746

Висококвалитетен силиконски декоративен малтер во пастозна состојба со исклучителна...

Декоративен тенкослоен малтер на силикатна основа

Шифра:2000099

Висококвалитетен силикатен декоративен малтер во пастозна состојба со голема цврстина, и со...

Лепак за стиропор

Шифра:А12741

Лепак на цементна база за лепење исклучиво на елементи од стиропор, на различни минерални...

Маса со микровлакна за израмнување надворешни ѕидови

Шифра:5000016

Готова маса со микровлакна за тенкослојно израмнување на надворешни ѕидови, за машинска и рачна...

Лепак за стиропор и рабицирање

Шифра:1000006

Минерален флексибилен лепак наменет за лепење на елементи од стиропор, стиродур и камена волна,...

Високоеластичен лепак за камена волна

Шифра:1000012

Минерален високофлексибилен лепак наменет за лепење на елементи од стиропор, стиродур и камена...

Лепак за стиропор и за рабицирање

Шифра:1000025

Минерален лепак наменет за лепење на елементи од стиропор, како и за вметнување на фасадна мрежа и...

Акрилна боја за бетон

Шифра:8000001

Акрилна боја со висока водоотпорност наменета за заштита на бетонски и фасадни површини. Ги...

Дисперзија за надворешни ѕидови (полн тон)

Шифра:7000006

Акрилна висококонцентрирана дисперзиона боја, со одлична моќ за покривање. Отпорна на УВ зрачења...

Акрилна дисперзија за надворешни ѕидови

Шифра:4000003

Акрилна дисперзија за бојадисување на надворешни ѕидови, произведена врз база на...

Минерален малтер за надворешни ѕидови

Шифра:2000056

Племенит минерален тенкослоен малтер на вар-цементна основа, од типот EdelPutz. Наменет е за сите фино...

Мозаик Малтер за надворешни ѕидови

Шифра:2000033

Акрилен мозаик малтер од разнобојни мермерни зрна кој се користи за трајна заштита на фасадни...

Декоративен акрилен малтер за надворешни ѕидови

Шифра:2000067

Тенкослоен акрилен декоративен малтер за надворешни ѕидови во вид на паста, со голема цврстина,...

Минерален малтер за сите видови ѕидови

Шифра:3000067

Племенит минерален тенкослоен малтер на вар-цементна основа, од типот EdelPutz. Наменет е за сите фино...