Гипс-картон системи

Ревизионен отвор

Ревизионен отвор со Кнауф Дијамант Плоча

Шифра:815222

Кнауф Revo се дискретни ревизиони отвори кои ги прават достапни затворените инсталации секогаш...

141020

Бандаж трака

Шифра:141020

Бандаж трака Шифра Баркод Тип 141020 8606006093521 мрежаста...

575

Ревизионен отвор KOMBI

Шифра:154494

Алуминиумски ревизионен отвор од тип KOMBI DW2 за на таван или за на ѕид со механизам за плочи со...

577

Ревиозионен отвор челичен со брава

Шифра:173132

Челичен ревизионен отвор со брава, во бела...

564

Бандаж лента за гипс-картонски плочи

Шифра:005403

  Шифра Тип Должина 005403 Бандаж лента 20 m 005404 Бандаж лента 90...

560

Аквапанел бандаж лента

Шифра:059051

Лента за бандажирање и фугирање на споеви на Аквапанел гипс-картонски плочи. Изработена е од...

562

Хартиена лента

Шифра:003695

  Шифра Тип Должина 003695 Хартиена лента 23 m 003696 Хартиена лента 75 m 003697 Хартиена...

566-1

Лента од стаклени влакна

Шифра:003698

  Шифра Тип Должина 003698 Лента од стаклени влакна 25...

570

Дихтунг лента

Шифра:003467

  Шифра Тип Должина 003467 Дихтунг лента 30mm 30 m 003468 Дихтунг лента 50mm 30 m 003469 Дихтунг...

568

Заштитна аголна лента

Шифра:003690

  Шифра Тип Должина 003690 Заштитна Аголна Алукс  лента 52mm 30...