Гипс-картон системи

CW Ѕиден профил

Шифра:003251

  Шифра Тип 0004840 CW профил 50/50mm/ 250 cm. 003251 CW профил 50/50mm/ 260 cm. 000064 CW профил 50/50mm/ 275...

Аголна лајсна

Шифра:066101

  Шифра Тип 066101 L лајсна 25/25mm...

ПВЦ Кружен профил

Шифра:001251

  Шифра Тип 001251 ПВЦ Свитлива лајсна за...

ПВЦ Завршен профил

Шифра:066103

  Шифра Тип 066103 Профил 12,5/ 2,5 m 066104 Профил 12,5/ 3,0...

CD Тавански профил

Шифра:003292

  Шифра Тип 003292 CD профил 27/60mm/260cm 066115 CD профил 27/60mm/275cm 066116 CD профил 27/60mm/280cm 000100 CD...

U профил

Шифра:000063

  Шифра Тип 000063 UW профил 40/50mm/400cm 000020 UW профил 40/75mm/400cm 000022 UW профил 40/100mm/400cm 000061 UD...

Заштитен профил

Шифра:060547

  Шифра Тип 060547 L Профил за малтер...

Гипс Картонска Плоча

Шифра:002881

Гипсени градежни плочи, чии површини и надолжни ивици се обложени со специјален картон. Наменети...

Огноотпорна гипс картонска плоча

Шифра:002891

Гипсени противпожарни плочи, чие јадро заради подобрување на компактноста под дејство на пожар е...

Импрегнирана гипс картонска плоча

Шифра:002913

Гипсени плочи, чие јадро и картон се специјално импрегнирани против впивање на влага....

Аквапанел плоча

Водоотпорна плоча произведена на цементна основа со јадро од врзивно средство и Портланд цемент,...

Дијамант тврда плоча

Тврда гипсена плоча со широка примена и за специјални ситуации. Дијамант плочата ги обединува...

Перфорирани плочи

Шифра:021800

Перфорирани гипсени плочи за елиминирање на штетните гасови во просториитe. Подрачје на...

Гипсфазер цементни плочи

Шифра:066026

Плочи од гипс и минерални влакна (гипсфазер), незапалливи, изработени се од гипс и целулозни...