Керамика

Lepak za plocki so zabrzano vrzuvanje

Бел лепак за плочки со забрзано врзување

Лепак на база на бел цемент со карактеристика на забрзано врзување, наменет за лепење на сите...

Ednkokomponenten hidroizolacionen premaz

Еднокомпонентен хидроизолационен премаз

Шифра:6000032

Назив Ед.Мера Пакување BK Hidrostop парче вреќа Опис и подрачје на примена: Еднокомпонентен...

Lepak za plocki na cementna baza za normalni otpovaruvanja

Лепак за керамички плочки за внатрешна употреба

Шифра:1000001

Минерален лепак за лепење керамички плочки за внатрешна употреба. Siprofix BK 90 e стандарден лепак на...

597

Лепак за плочки внатре

Шифра:071269

Фабрички подготвен лепак на база на цемент за лепење на плочки во внатрешни простории. Се...

Lepak za plocki na cementna osnova za zgolemeni optovaruvanja

Лепак за керамички плочки за надворешна употреба

Шифра:1000002

Минерален лепак за лепење керамички плочки за внатрешна и за надворешна употреба. Siprofix BK 110 e...

595

Лепак за плочки надвор

Шифра:126064

Фабрички подготвен флексибилен лепак на база на цемент за лепење на плочки во внатрешен и...

Vodootporna masa za fugiranje

Фуга за керамички плочки

Шифра:10000001

Висококвалитетна, водоотпорна маса за фугирање на подни и ѕидни облоги од керамички, мермерни и...

Dvokomponenten hidroizolacionen fleksibilen premaz

Двокомпонентен хидроизолационен премаз

Шифра:6000054

Двокомпонентен хидроизолационен полимер-цементен премаз за хоризонтална и вертикална заштита...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Хидроизолационен премаз Бетонконтакт

Шифра:008268

Темелен премаз за слабовпивливи подлоги (на пр. бетон, минерални подлоги со исклучително голема...

504

Хидроизолационен премаз Тифенгрунд

Шифра:006369

Темелен премаз за впивливи подлоги (на пр. гипсени и варно-цементни малтери, гипсени и гипсфазер...

579

Фуга за керамички плочки

 Флексибилна фуга маса Flexfuge за фугирање на керамички плочки. Наменет за фуга со ширина од 2 до 15 mm....

509

Хидроизолационен премаз Флахендихт

Шифра:007366

Хидроизолационен премаз без битумен, наменет за површини кои се директно изложени на прскање со...

Lepak za plocki na cementna osnova za zgolemeni optovaruvanja

Лепак за плочка врз плочка, и за гранит и мермер

Шифра:1000005

Квалитетен, високоеластичен минерален лепак за лепење, керамички плочки, мермер и гранит, како за...

599

Лепак за лепење плочка на плочка

Шифра:058565

Фабрички подготвен флексибилен лепак на база на цемент со додаток на адитиви за лепење на плочки...

601

Лепак за плочки бел за мермер

Шифра:239325

Бел лепак за лепење на природен камен и мермер Фабрички подготвен бел лепак на база на цемент со...