Ѕидарски алат

Молив

Шифра:129903

...

Висок ѕидарски

Шифра:132001

Висок ѕидарски Шифра Баркод Тип 132001 керамички...

Конец ѕидарски

Шифра:129906

Конец ѕидарски Шифра Баркод Должина 129906 8606006095440 50...

Фангла со рачка

Шифра:119003

Фангла ѕидарска со...

Пердашка

Шифра:116033

Пердашка...

Мистрија

Шифра:112006

Мистрија рамна - ростфрај Шифра Баркод Тип 112006 8606006094320 ростфрај со дрвена...

Мистрија

Шифра:111016

Мистрија...

Мистрија

Шифра:111000

Мистрија...

Глетарка стругач за стиропор

Шифра:105030

Глетарка стругач за стиропор Шифра Баркод Димензии 105030  8606006097901 125x625...

Крстиња за плочки

Шифра:16б515

Крстиња за плочки Шифра Баркод Димензии/Количина 16б515 5902062090348 1,5mm 100...

Винкла

Шифра:30ц363

...

Либела водна

Шифра:29ц501

Заштитна фолија за молерисување Шифра Баркод Димензии 29ц501 4008027040012 40 cm 29ц502 4008027040029 60...

Штемајс

Шифра:03а136

Штемајс Шифра Баркод Маса /...

Чекан со дрвена рачка

Шифра:02а402

Чекан со дрвена рачка Шифра Баркод Маса / Димензии 02а402 200g, 285mm 02а403 300g, 295mm 02а405 500g,...

Пајсер

Шифра:04а260

Пајсер Шифра Баркод Димензии 04а260 600mm,...

Пајсер

Шифра:04а130

Пајсер Шифра Баркод Димензии 04а130 300mm, 21х10mm 04а140 400mm, 21х11mm 04а160 600mm,...

Клешти за сечење плочки

Шифра:16б440

Клешти за сечење...

Клешти за сечење плочки

Шифра:16б430

Клешти за сечење...

Клешти за вадење клинци

Шифра:32д543

Клешти за вадење...

Чекан ѕидарски

Шифра:02а160

Чекан ѕидарски Шифра Баркод Маса 02а160 5902062030689 600...