Дисперзија

Дисперзија за внатрешни ѕидови

Шифра:3000007

Дисперзиона боја изработена на база на висококвалитетна полимерна емузлија, наменета за...

Мирисна дисперзија за внатрешни ѕидови

Шифра:3000019

Мирисна дисперзиона боја изработена на база на високо квалитетни полимерни емулзии, со додаток...

Акрилна водоперива боја за внатрешни ѕидови

Шифра:3000052

Водоперива внатрешна боја изработена на база на висококвалитетна акрилна емулзија, погодна за...

Акрилна боја за внатрешни ѕидови

Шифра:3000037

Внатрешна боја изработена на база на висококвалитетна акрилна емулзија, погодна за станбени и...