Дисперзија

BK-Pol

Дисперзија за внатрешни ѕидови

Шифра:3000007

Дисперзиона боја изработена врз база на високо квалитетни акрилни емулзии, наменета за...

BK-Pol-Fresh

Мирисна дисперзија за внатрешни ѕидови

Шифра:3000019

Мирисна дисперзиона боја изработена на база на високо квалитетни акрилни емулзии, со додаток на...

BK-Pol-Crystal

Акрилна водоперива боја за внатрешни ѕидови

Шифра:3000052

Дисперзиона водоперива боја за внатрешни ѕидови со врвен квалитет. Изработена е на база на...

BK-Pol-Gold

Акрилна боја за внатрешни ѕидови

Шифра:3000037

Дисперзиона боја за внатрешни ѕидови изработена на база високо квалитетни акрилни емулзии....