Средства за одржување

BK-Sani-Cid

Средство за уништување ѕидни алги и мувла

Шифра:6000041

Безбојна фунгицидна течност за уништување алги и мувла на фасадните и на внатрешните ѕидни...

BK-Poli-Cid

Средство за спречување ѕидна мувла

Шифра:6000042

Безбојна фунгицидна течност која се додава на внатрешните дисперзиони бои и делотворно го...