Колоранти

Колоранти за дисперзија

Шифра:7000016

Течни, високо-концентрирани пигменти кои се користат за тонирање на внатрешни досперзиони бои...