Декоративни бои

Полутранспарентна боја за декоративни техники

Шифра:А05765

BKVelatura е полутранспарентна боја со силиконски адитиви наменета за  добивање на специјални ефекти...

Пастозна маса за декорација на внатрешни ѕидови

Шифра:A05764

BK-Perla e пастозна маса, наменета за декорација на на внатрешни површини. Со својот живописен ефект...

Акрилна пастозна маса за декорација на внатрешни површини

Шифра:A05767

BK-Perla e акрилна пастозна маса, наменета за декорација на на внатрешни површини, со одлична...

Минерален декоративен малтер

Шифра:А05769

BK-Travertino e минерален декоративен малтер во пастозна состојба, наменет за декорација на на...

Специјална декоративна кит-маса за внатрешни ѕидови

Шифра:3000089

Високо квалитетна декоративна кит-маса наменета за украсување на внатрешни површини. Кит-масата...

Акрилна декоративна боја за внатрешни ѕидови

Шифра:3000084

Акрилна паропропусна боја за декорација на внатрешни површини. Соодветни подлоги се сите...

Специјална декоративна боја за внатрешни ѕидови

Шифра:3000099

Специјална акрилна боја наменета за декорација на внатрешни ѕидови. Соодветни површини на кои...

Подлога за декоративни бои за ѕидови

Шифра:5000035

Акрилна подлога наменета за воедначување, неутрализација и подобрување на припојувањето на...