Декоративни бои

BK-Stucco

Специјална декоративна кит-маса за внатрешни ѕидови

Шифра:3000089

Високо квалитетна декоративна кит-маса наменета за украсување на внатрешни површини. Кит-масата...

BK-Art

Декоративна боја за ѕидови

Шифра:3000083

Назив Ед.Мера Пакување BK Art парче канта Опис и подрачје на примена: Транспарентен...

BK-Nova-Era

Акрилна декоративна боја за внатрешни ѕидови

Шифра:3000084

Акрилна паропропусна боја за декорација на внатрешни површини. Соодветни подлоги се сите...

BK-Sunset

Специјална декоративна боја за внатрешни ѕидови

Шифра:3000099

Специјална акрилна боја наменета за декорација на внатрешни ѕидови. Соодветни површини на кои...

BK-DecoAcryl

Подлога за декоративни бои за ѕидови

Шифра:5000035

Акрилна подлога наменета за воедначување, неутрализација и подобрување на припојувањето на...