Подлоги

Bk-Grund-Univerzal

Универзална подлога за сите видови малтери

Шифра:5000009

Универзален структурен премаз наменет за воедначување, неутрализација, зацврстување и...

BK-Beton-Kontakt

Структурна подлога за глатки површини

Шифра:6000026

Структурна подлога наменета за зголемување и воедначување на припојувањето кај слабо впивливи,...

255

Универзална подлога за силикатни малтери

Шифра:5000011

Универзален структурен премаз наменет за воедначување, неутрализација, зацврстување и...

Bk-Podloga

Подлога за грундирање ѕидни површини

Шифра:9852

Концентрирана емулзија наменета за подобрување на припојувањето, воедначувањето и...

BK-DecoAcryl

Подлога за декоративни бои за ѕидови

Шифра:5000035

Акрилна подлога наменета за воедначување, неутрализација и подобрување на припојувањето на...