Подлоги

Univerzalna strukturna podloga za site vidovi malteri i boi

Универзална подлога за сите видови малтери

Шифра:5000009

Универзален структурен премаз наменет за воедначување, неутрализација, зацврстување и...

Podloga za glatki povrsini

Структурна подлога за глатки површини

Шифра:6000026

Структурна подлога наменета за зголемување и воедначување на припојувањето кај слабо впивливи,...

Univerzalna podloga za silikatni malteri

Универзална подлога за сите видови малтери

Шифра:5000011

Универзален структурен премаз наменет за воедначување, неутрализација, зацврстување и...

Podloga za grundiranje na zidni povrsini

Подлога за грундирање ѕидни површини

Шифра:9852

Концентрирана емулзија наменета за подобрување на припојувањето, воедначувањето и...

Podloga za dekorativni materijali

Подлога за декоративни бои за ѕидови

Шифра:5000035

Акрилна подлога наменета за воедначување, неутрализација и подобрување на припојувањето на...