Малтери

BK-Briv-Univerzal

Минерален малтер за сите видови ѕидови

Шифра:3000067

Племенит минерален тенкослоен малтер на вар-цементна основа, од типот EdelPutz. Наменет е за сите фино...

Bk-In-Kul

Мозаик малтер за внатрешни ѕидови

Шифра:2000049

Декоративен мозаик малтер наменет за обработување на внатрешни ѕидови, ходници, столбови и...

BK-Briv-Special

Минерален малтер за надворешни ѕидови

Шифра:2000056

Племенит минерален тенкослоен малтер на вар-цементна основа, од типот EdelPutz. Наменет е за сите фино...

502

Рачен малтер Ротбанд

Шифра:002862

Готов гипсен врзивен рачен малтер со специјални додатоци заради подобрување на способноста за...

500

Машински малтер лесен

Шифра:009542

Готов машински глет малтер на база на висококвалитетен гипс согласно потребните стандарди. Се...

498

Машински малтер

Шифра:169824

Готов машински глет малтер на база на гипс согласно потребните стандарди. Се користи како...