Дисперзија

BK-FasColor

Дисперзија за надворешни ѕидови (полн тон)

Шифра:7000006

Акрилна висококонцентрирана дисперзиона боја, со одлична моќ за покривање. Отпорна на УВ зрачења...

Bk-Fas-Akril

Акрилна дисперзија за надворешни ѕидови

Шифра:4000003

Акрилна дисперзија за бојадисување на надворешни ѕидови, произведена врз база на...