Лепак за стиропор

BK-StirolFix-White

Бел лепак за плочи од стиропор

Минерален лепак на база на бел цемент, наменет за лепење на елементи од стиропор, како и за...

Лепак за стиропор

Лепак за стиропор

Шифра:А12741

Лепак на цементна база за лепење исклучиво на елементи од стиропор, на различни минерални...

1861

Лепак за стиропор, армирање и глетување

Шифра:227041

Малтер за лепење плочи од стиропор, за армирање и глетување Фабрички подготвен смеса за лепење,...

603

Лепак за стиропор, армирање и глетување

Шифра:254146

Mалтер за лепење, армирање и глетување плочи од стиропор Фабрички подготвен смеса за лепење на...

606

Лепак за стиропор

Шифра:161614

Малтер за лепење плочи од стиропор Опис: Фабрички подготвен смеса за лепење на плочи од...

Lepak za stiropor i za rabiciranje

Лепак за стиропор и рабицирање

Шифра:1000006

Минерален флексибилен лепак наменет за лепење на елементи од стиропор, стиродур и камена волна,...

Lepak za stiropor i rabiciranje

Лепак за стиропор и за рабицирање

Шифра:1000025

Минерален лепак наменет за лепење на елементи од стиропор, како и за вметнување на фасадна мрежа и...

609

Лепак за камена волна

Шифра:196173

Малтер за лепење плочи и ламели од камена волна, за армирање и за глетување Фабрички подготвен...

Lepak za kamena volna

Високоеластичен лепак за камена волна

Шифра:1000012

Минерален високофлексибилен лепак наменет за лепење на елементи од стиропор, стиродур и камена...