Фуга за плочки

Фуга за керамички плочки

Шифра:10000001

Висококвалитетна, водоотпорна маса за фугирање на подни и ѕидни облоги од керамички, мермерни и...

Фуга за керамички плочки

 Флексибилна фуга маса Flexfuge за фугирање на керамички плочки. Наменет за фуга со ширина од 2 до 15 mm....