Хидроизолација

Еднокомпонентен хидроизолационен премаз

Шифра:6000032

Назив Ед.Мера Пакување BK Hidrostop парче вреќа Опис и подрачје на примена: Еднокомпонентен...

Двокомпонентен хидроизолационен премаз

Шифра:6000054

Двокомпонентен хидроизолационен полимер-цементен премаз за хоризонтална и вертикална заштита...

Хидроизолационен премаз Бетонконтакт

Шифра:008268

Темелен премаз за слабовпивливи подлоги (на пр. бетон, минерални подлоги со исклучително голема...

Хидроизолационен премаз Тифенгрунд

Шифра:006369

Темелен премаз за впивливи подлоги (на пр. гипсени и варно-цементни малтери, гипсени и гипсфазер...

Хидроизолационен премаз Флахендихт

Шифра:007366

Хидроизолационен премаз без битумен, наменет за површини кои се директно изложени на прскање со...