Молерофарбарски алат

Шпакла Јапан

Шифра:072001

Шпакла...

Шпакла со бит и гумена рачка

Шифра:071315

Шпакла со бит и гумена рачка Шифра Баркод Димензии 071315 8606006094504 150...

Шпакла ростфрај-дрво

Шифра:071204

Шпакла ростфрај-дрво Шифра Баркод Димензии 071204 8606006091985 40 mm 071206 8606006091992 60...

Шпакла

Шифра:070102

Шпакла челик-дрво Шифра Баркод Димензии 070102 8606006091855 20 mm 070104 8606006091862 40...

Држач за шмиргла со телескопска рачка

Шифра:083033

Држач за шмиргла со телескопска рачка Шифра Баркод Тип 083033 8606006092340 со телескопска...

Држач за шмиргла со рачка

Шифра:083040

Држач за шмиргла со рачка Шифра Баркод Тип 083040 8606006092333 со...

Стругач за боја

Шифра:092010

Стругач за боја Шифра Баркод Тип 092010 трапезен PVC 092021 рамен...

Глетарка

Шифра:106001

Глетарка...

Глетарка назабена

Шифра:104011

Глетарка назабена Шифра Баркод Тип 104011 8606006092883 ростфрај-PVC...

Глетарка

Шифра:101010

Глетарка...

Глетарка

Шифра:103030

Глетарка со сунѓер Шифра Баркод Тип 103030 8606006092746 со сунѓер...

Глетарка професионална

Шифра:103010

Глетарка...

Глетарка

Шифра:102020

...

Глетарка

Шифра:101020

...

Челична четка

Шифра:081005

Челична четка Шифра Баркод Тип 081005 8606006092234 со пет реда...

Челична четка

Шифра:081001

Челична четка Шифра Баркод Тип 081001 8606006092241 со еден ред...

Четка за молерисување

Шифра:065080

Четка за молерисување PVC-PVC Шифра Баркод Димензии 065080 8606006091701 175х80...

Четка за молерисување

Шифра:065070

Четка за молерисување PVC-дрво Шифра Баркод Димензии 065070 8606006091695 170х70...

Четка за фарбање

Шифра:062010

Четка за фарбање - радијатор Шифра Баркод Димензии 062010 8606006091503 100...

Четка за фарбање – стандард

Шифра:060610

Четка за фарбање - стандард Шифра Баркод Димензии 060610 8606006091213 100...