Силикони и Пурпени

Монтажна пена за процепи

Шифра:А10951

Назив Ед.Мера Пакување BK-Pur Premium парче туба Употреба: Монтажната пена за процепи е...

Универзална маса за заптивање и лепење

Шифра:А13567

Назив Ед.Мера Пакување BK-Ultra X парче туба Употреба: Високо квалитетна, професионална и...

Чистач на полиуретанска пена

Шифра:А09880

Назив Ед.Мера Пакување BK-PU cleaner парче туба Употреба: Чистачот на полиуретанска пена е...

Маса за заптивање и лепење

Шифра:А10351

Назив Ед.Мера Пакување BK-SuperFlex PU парче туба Употреба: Високо-модуларна...

Полиуретанско лепило за EPS плочи

Шифра:А09881

Назив Ед.Мера Пакување BK-Pur EPS Kleber парче туба Употреба: Еднокомпонентна...

Супер јако водоотпорно лепило

Шифра:А10349

Назив Ед.Мера Пакување BK-InstantFix парче туба Употреба: Супер јако водоотпорно лепило со...

Монтажно лепило

Шифра:А09873

Назив Ед.Мера Пакување BK-DecoFix парче туба Употреба: Се користи за лепење на декоративни...

Акрилна маса за заптивање

Шифра:А09872

Назив Ед.Мера Пакување BK-AcrylKit парче туба Употреба: Се користи за заптивање на...

Нискоекспанзивна пиштолска полиуретанска пена

Шифра:А09878

Назив Ед.Мера Пакување BK-Pur Premium Gun парче туба Употреба: Нискоекспанзивната пиштолска...

Пиштолска полиуретанска пена

Шифра:А09885

Назив Ед.Мера Пакување BK-Pur Universal Gun парче туба Употреба: Еднокомпонентна...

Монтажна полиуретанска пена

Шифра:А09886

Назив Ед.Мера Пакување BK-Pur Universal парче туба Употреба: За монтажа и лепење на прозорци....

Универзален Силикон

Шифра:А09867

Назив Ед.Мера Пакување BK-Silicon Universal парче туба Употреба: За заптивање на прозорци и...

Маса за заптивање

Шифра:А09870

Назив Ед.Мера Пакување BK-Silicon Special парче туба Употреба: За трајно еластично заптивање...

Санитарен Силикон

Шифра:А09865

Назив Ед.Мера Пакување BK-Silicon Sanitar парче туба Употреба: За заптивање на сите спојки и...