Гипс-картонски системи

Knauf Cleaneo за свеж воздух

Knauf Cleaneo плочите го прочистуваат воздухот во затворените простории разградувајќи ги штетните...

Дали ги знаете основните видови на гипс-картонски плочи?

Сувомонтажна градба со Кнауф гипс-картонски плочи За различни подрачја на примена се...

За глетувани површини без мана

Knauf во својата понуда има готови глет пастозни маси, спакувани под вакуум и подготвени за...

Што значи сува внатрешна градба со Кнауф и зошто да ја одберете токму неа?

Не е сеедно што Ве опкружува. Разликата е во Кнауф. Имате намера да градите или да реновирате?...

Кнауф Дијамант цврста гипс-картонска плоча

Кнауф Дијамант e цврста гипс-картонска плоча, од тип DFH2IR според стандардот МКС EN 520. Густото јадро...