Гипс-картонски системи

Предности на сува монтажна градба

Што значи сува внатрешна градба со Кнауф и зошто да ја одберете токму неа?

Не е сеедно што Ве опкружува. Разликата е во Кнауф. Имате намера да градите или да реновирате?...

Кнауф Дијамант гипс-картонска плоча

Кнауф Дијамант цврста гипс-картонска плоча

Кнауф Дијамант e цврста гипс-картонска плоча, од тип DFH2IR според стандардот МКС EN 520. Густото јадро...