Внатрешни ѕидови

Специјална декоративна боја за внатрешни ѕидови

Шифра:3000099

Специјална акрилна боја наменета за декорација на внатрешни ѕидови. Соодветни површини на кои...

Универзална подлога за сите видови малтери

Шифра:5000009

Универзален структурен премаз наменет за воедначување, неутрализација, зацврстување и...

Дисперзија за внатрешни ѕидови

Шифра:3000007

Дисперзиона боја изработена на база на висококвалитетна полимерна емузлија, наменета за...

Структурна подлога за глатки површини

Шифра:6000026

Структурна подлога наменета за зголемување и воедначување на прилепувањето кај слабо впивливи,...

Универзална подлога за сите видови малтери

Шифра:5000011

Универзален структурен премаз наменет за воедначување, неутрализација, зацврстување и...

Подлога за грундирање ѕидни површини

Шифра:9852

Концентрирана емулзија наменета за подобрување на припојувањето, воедначувањето и...

Подлога за декоративни бои за ѕидови

Шифра:5000035

Акрилна подлога наменета за воедначување, неутрализација и подобрување на припојувањето на...

Мирисна дисперзија за внатрешни ѕидови

Шифра:3000019

Мирисна дисперзиона боја изработена на база на високо квалитетни полимерни емулзии, со додаток...

Акрилна водоперива боја за внатрешни ѕидови

Шифра:3000052

Водоперива внатрешна боја изработена на база на висококвалитетна акрилна емулзија, погодна за...

Средство за спречување ѕидна мувла

Шифра:6000042

Безбојна фунгицидна течност која се користи како додаток на внатрешните дисперзиони бои, го...

Акрилна боја за внатрешни ѕидови

Шифра:3000037

Внатрешна боја изработена на база на висококвалитетна акрилна емулзија, погодна за станбени и...