Изолација

Екструдиран полистирен

Екструдиран полистирен XPS

Екструдираниот полистирен (XPS) е изборот на сите експерти за термоизолација во градби и...