Керамички системи

BK Bond – високо адхезивна подлога

BK-Bond е високо адхезивна подлога која првенствено се користи за подобрување на лепливоста на...

Бел лепак за плочки со забрзано врзување

Еден од најновите артикли кој го воведовме во продажната програма на Бекамент е артиклот Siprofix BK 15...