Бои и лакови

Лак за камени површини

Шифра: А12937

Назив Ед.Мера Пакување  BK Stone Парче  канта 750 ml Опис и подрачје на примена: Безбоен...

Лак за чамци

Шифра: А12888

Назив Ед.Мера Пакување  BK Marine Парче  канта 750 ml Опис и подрачје на примена: Безбоен...

Боја за радијатори

Назив Ед.Мера Пакување  BK Thermalux Парче  канта 750 ml Опис и подрачје на примена:...

Огноотпорна боја

Шифра:A12941

Назив Ед.Мера Пакување  BK Thermostabil Парче  канта 750 ml Опис и подрачје на примена:...

Премаз за дрво и метал на маслена база

Шифра:А12760

Назив Ед.Мера Пакување  BK Emajl Classic Парче  канта 750 ml Опис и подрачје на примена:...

Премаз за дрво и метал на водена база

Шифра:А12431

Назив Ед.Мера Пакување  BK Aqua Emajl Парче  канта 650 ml Опис и подрачје на примена:...

Премаз за дрво и метал на нитратна база

Шифра:А12890

Назив Ед.Мера Пакување  BK Nitro Emajl Парче  канта 750 ml Опис и подрачје на примена:...

Основна боја за метал на нитратна база

Шифра:A12924

Назив Ед.Мера Пакување BK Metal Prime Nitro Парче  канта 750 ml, 3l Опис и подрачје на...

Основна боја за метал на маслена база

Шифра: A12876

Назив Ед.Мера Пакување  BK Metal Prime Classic Парче  канта 750 ml, 5 l Oпис и подрачје на примена:...

Основна боја за дрво на маслена база

Шифра:А12875

Назив Ед.Мера Пакување  BK Wood Primer Classic Парче  канта 750 ml, 3 l Oпис и подрачје на примена:...

Основна боја за дрво на водена база

Шифра: А12430

Назив Ед.Мера Пакување  BK Aqua Primer Парче  канта 650 ml Опис и подрачје на примена: Еколошка...

Средство за заштита на дрво

Шифра:А12429

Назив Ед.Мера Пакување  BK Protecta Парче  канта Опис и подрачје на примена: Течно биоцидно...

Транспарентен премаз за дрво на маслена база

Шифра: А12800

Назив Ед.Мера Пакување  BK Lasur Classic Парче  канта 750 ml, 3 l Опис и подрачје на примена:...

Транспарентен премаз за дрво на маслена база

Шифра: А12826

Назив Ед.Мера Пакување  BK Lasur Gold Парче  канта 750 ml, 3 l Опис и подрачје на...

Транспарентен премаз за дрво на водена база

Шифра: А12351

Назив Ед.Мера Пакување  BK Aqua Lasur Парче  канта 650 ml Опис и подрачје на примена:...

Премаз за метал 3во1

Шифра:А12869

Назив Ед.Мера Пакување  BK Metalux 3in1 Парче  канта 750 ml Опис и подрачје на...

Премаз за метал 3во1

Шифра:А12852

Назив Ед.Мера Пакување  BK Metal 3in1 Парче  канта 750 ml Опис и подрачје на примена:...

Маслен разредувач

Шифра:А12945

Назив Ед.Мера Пакување  BK Classic Парче  шише Опис и подрачје на примена: Производот е...

Нитро разредувач за разредување на бои и лакови

Шифра:А12318

Назив Ед.Мера Пакување  BK Nitro Extra Парче  шише Опис и подрачје на примена: Производот е...

Нитро разредувач за чистење на алат и прибор

Шифра: А12316

Назив Ед.Мера Пакување  BK Nitro Парче  шише Опис и подрачје на примена: Производот е...