Бои и лакови

Премаз за дрво и метал на маслена база

Премаз за дрво и метал на маслена база

Шифра:А12760

Назив Ед.Мера Пакување  BK Emajl Classic Парче  канта 750 ml Опис и подрачје на примена:...

Премаз за дрво и метал на водена база

Премаз за дрво и метал на водена база

Шифра:А12431

Назив Ед.Мера Пакување  BK Aqua Emajl Парче  канта 650 ml Опис и подрачје на примена:...

Премаз за дрво и метал на нитратна база

Премаз за дрво и метал на нитратна база

Шифра:А12890

Назив Ед.Мера Пакување  BK Nitro Emajl Парче  канта 750 ml Опис и подрачје на примена:...

BK-MetalPrime-Nitro

Основна боја за метал на нитратна база

Шифра:A12924

Назив Ед.Мера Пакување BK Metal Prime Nitro Парче  канта 750 ml, 3l Опис и подрачје на...

Основна боја за метал на маслена база

Основна боја за метал на маслена база

Шифра: A12876

Назив Ед.Мера Пакување  BK Metal Prime Classic Парче  канта 750 ml, 5 l Oпис и подрачје на примена:...

Основна боја за дрво на маслена база

Основна боја за дрво на маслена база

Шифра:А12875

Назив Ед.Мера Пакување  BK Wood Primer Classic Парче  канта 750 ml, 3 l Oпис и подрачје на примена:...

Основна боја за дрво на водена база

Основна боја за дрво на водена база

Шифра: А12430

Назив Ед.Мера Пакување  BK Aqua Primer Парче  канта 650 ml Опис и подрачје на примена: Еколошка...

Средство за заштита на дрво

Средство за заштита на дрво

Шифра:А12429

Назив Ед.Мера Пакување  BK Protecta Парче  канта Опис и подрачје на примена: Течно биоцидно...

Транспарентен премаз за дрво на маслена база

Транспарентен премаз за дрво на маслена база

Шифра: А12800

Назив Ед.Мера Пакување  BK Lasur Classic Парче  канта 750 ml, 3 l Опис и подрачје на примена:...

Транспарентен премаз за дрво на маслена база

Транспарентен премаз за дрво на маслена база

Шифра: А12826

Назив Ед.Мера Пакување  BK Lasur Gold Парче  канта 750 ml, 3 l Опис и подрачје на...