Ламинати

Структури и површини на ламинат

Површини и структури на ламинат

ПОВРШИНИ НА ЛАМИНАТ Kaj Swiss Krono ламинатите постојат неколку различни видови на површини на...

Конструкција на свис кроно плоча

Конструкција на ламинатна плоча Swiss Krono

SWISS KRONO ламинатните плочи се состојат од три стабилни слоја кои му даваат извонредна издржливост и...

My Floor

Дезени на ламинат My Floor

Од производителот Swiss Krono, ви ги претставуваме ламинатните подови од програмата My Floor. Во оваа...

Правила за поставување ламинат

Правила и препораки за поставување ламинат

Ви претставуваме неколку правила и препораки за поставување ламинатot My Floor, од реномираниот...

Swiss Krono Ламинат

Кој ламинат е најадекватен за Вашиот простор?

Што претставува AC систем за рангирање на ламинатни подови? Како потврда за трајноста на еден...