Механичарски алат

Сет клучеви рачвасти

Опис:

Сет клучеви рачвасти

Шифра Баркод Димензии/Кол.
35д655 5902062044655 6-17 mm
35д656 5902062044662 6-22 mm
35д657 5902062044679 6-32 mm