Електричарски алат

Пиштол за пластични стапчиња

Опис:

Пиштол за пластични стапчиња

Шифра Баркод Тип/Моќност
42е581 5902062130105 8mm 10/30 W