Прозорци

Прозорец GZL

Опис:

Кровни прозорци со средишно ротирање

Модел GZL

Кровниот прозорец GZL ги вклучува сите Velux карактеристики како што се: рачка на горната страна на прозорецот и можност за ротација на крилото за 180 степени. Со ова се овозможува полесно чистење на надворешното стакло. Овој модел има можност за вентилациски отвор, кој може да се смести во горниот дел на крилото.

Овој модел е изработен од ламелирано и импрегнирано борово дрво, заштитено со еден слој акрилен лак на водена база. Во зависност од изложеноста на сонце и на влага, се препорачува повторно обновување на лакот.

Начин на отворање: Ротирање на крилото околу средишна оска на рамката со помош на горната рачка. Крилото може да се ротира во положба поволна за чистење.

Косина на кровот: Можност за инсталација при косина на кров од 15 до 90 степени.

Проветрување: Отворот за вентилација овозможува размена на воздух од 10 до 16 метри кубни на час, во зависност од ширината на прозорецот. Воздушниот филтер спречува навлегување на прашина и инсекти во внатрешноста на просторијата. Вградениот воздушен филтер е лесен за одржување.