Ѕидарски алат

Либела водна

Опис:

Заштитна фолија за молерисување

Шифра Баркод Димензии
29ц501 4008027040012 40 cm
29ц502 4008027040029 60 cm
29ц503 4008027040036 80 cm
29ц504 4008027040043 100 cm
29ц505 4008027040050 120 cm
29ц506 4008027040067 150 cm