Градинарски прибор

Градинарска жица

Опис:

Градинарска жица

Шифра Баркод Димензии
15a503 25m