Ѕидарски алат

Мистрија

Опис:

Мистрија рамна – ростфрај

Шифра Баркод Тип
112006 8606006094320 ростфрај со дрвена рачка
112008 8606006092609 ростфрај со дрвена рачка
112010 8606006092616 ростфрај со дрвена рачка
112216 8606006092630

8606006092623

ростфрај со гумена рачка