Производи

Алуминиумска еднострана скала со широки газишта

Опис:

Алуминиумска еднострана скала со широки газишта

Шифра Модел Должина Ширина
1913алв Скала 1х3 60 cm 411 mm
1914алв  Скала 1х4 82 cm 435 mm
1915алв Скала 1х5 103 cm 459 mm
1916алв Скала 1х6 124 cm 483 mm
1917алв Скала 1х7 145 cm 507 mm
1918алв Скала 1х8 166 cm 531 mm