Производи

Алуминиумско четириделно скеле

Опис:

Алуминиумско четириделно скеле на расклопување со 4х3 и 4х4 елементи со должина од 344cm до 469 cm и висина на расклопено скеле од 176cm до 237cm. Ширината на скелето е 350mm.

Шифра Модел Висина/ Должина Ширина
4410алв Скеле 4х3 176/344 cm 350 mm
4413алв  Скеле 4х4 237/468 cm 350 mm