Бои и лакови

Нитро разредувач за чистење на алат и прибор

Опис:
Назив Ед.Мера Пакување
 BK Nitro Парче  шише

Опис и подрачје на примена: Производот е наменет за чистење на алатот и приборот за бојадисување, како и за одмастување на површини.

Шифра Баркод Пакување
 А12316 8606108283264 500 ml
 А12317 8606108283271 900 ml