Изолација

Паропропусна водонепропусна фолија

Опис:

Паропропусна, водонепропусна фолија изработена од надворешно ткаен полипропиленски слој и внатрешна микропорозна полипропиленска превлака. Отпорна е на кинење и првенствено се користи како секундарна покривка во коси кровни конструкции. Составен дел е од тесниот изолациски воздупен простор во кривните системи. Фолијата исто така може да се користи за вградување во вентилирани фасади како ветерна брана.

Шифра Тип Баркод
037802 Knauf LDS 0.02
038703 Knauf LDS 0.04