Изолација

Парна брана за кровна изолација

Опис:

Универзална зајакната полиетиленска фолија со контролиран и висок површински притисок. Се користи како парна брана во тесниот воздушен слој на кровната конструкција во поткровјата на станбени простории.

Шифра Тип Баркод
038702 Knauf LDS 35