Блог

Парна брана и паропропусна фолија

Кармен Бауцентар во својата продажна палета нуди широк асортиман на материјали за изолација при изведба на кровни конструкции и фасадни системи. Дел од овој асортиман го сочинуваат и парните брани и фолии кои се користат при изведба на кровни конструкции. Еве ја и разликата помеѓу секои од нив.

 

Парна брана за кровна изолација

Парната брана Knauf LDS35 е универзална зајакната полиетиленска фолија со контролиран и висок површински притисок. Се користи како парна брана во тесниот воздушен слој на кровната конструкција во поткровјата на станбени простории.

Парна брана за кровна изолација

Парна брана за кровна изолација

Паропропусна водонепропусна фолија

Оваа фолија е изработена од надворешно ткаен полипропиленски слој и внатрешна микропорозна полипропиленска превлака. Отпорна е на кинење и првенствено се користи како секундарна покривка во коси кровни конструкции. Составен дел е од тесниот изолациски воздупен простор во кривните системи. Фолијата исто така може да се користи за вградување во вентилирани фасади како ветерна брана. Нудиме два модели од од оваа фолија Knauf LDS 0.02 и Knauf LDS 0.04.

Парна брана за кровна изолација

Паропропусна водонепропусна фолија

Паропропусна фолија

Оваа фолија е извонреден материјал за паропропусни инсталации во ѕидови, во плафони и кровови. Благодарение на повеќеслојниот дизајн, нејзината механичка цврстина е подобрена а дебелината е намалена. Во Кармен Бауцентар нудиме два модели од оваа фолија MDM Vaxo S и MDM Vaxo XL.

Паропропусна фолија

Паропропусна фолија