Ламинат

Ламинат 3125 Даб Природен 8mm

Опис:

Ламинатните подови од реномираниот производител SWISS KRONO ламинатните подови нудат елегантен и траен под. Неговите предности се лесно препознатливи. Уникатниот квалитет на продуктите и широката палета на дезени се резултат на најновите технологии кои се користат, како и на големото меѓународно искуство. SWISS KRONO ламинатните подови се модерен продукт на база на дрво и тие претставуваат одлична замена за традиционалните дрвени подови.

Овие ламинатни подови ги нудиме во неколку различни колекции и повеќе модели кои се разликуваат според боја, текстура на површината, дебелина на даската и според класа на продуктот. Овие карактеристики ја одредуваат поволноста за користење на одреден ламинат, како и во зависност од намената на просторијата, интензитетот на движење во неа или од масата на можните оптоварувања.

Назив: Ламинат 3125 Даб Природен
Шифра: 100132свк
Класа: 32
Рејтинг: AC4
Ивици: V4 (под агол од 45 степени)
Дебелина на даска: 8 mm
Димензии на даска: 1376 mm x 193 mm
Пакување: 8 парчиња
Структура на површина: PR
Тип на дизајн: 1 лента
Земја на производство: Германија