Блог

Дезени на ламинат My Floor

Од производителот Swiss Krono, ви ги претставуваме ламинатните подови од програмата My Floor. Во оваа програма ви нудиме ламинатни подови со три различни рејтинзи, односно класи и широка палета на дезени.

Ламинатни подови со рејтинг AC3
Овие ламинатни подови се од класа 31 и се адекватни за употреба во станбени простории со не многу големо отповарување. Овде спаѓаат било кои простории од домови за живеење, како и хотелски соби или помали канцеларии. Сите ламинати кои ги нудиме од оваа класа се со дебелина од 7mm.

Лешник 1440 (Детали..)

Swiss Krono 1440 7mm

Swiss Krono 1440 7mm

Бука Паркет 1424 (Детали…)

Swiss Krono 1424 7mm

Swiss Krono 1424 7mm

Бел Даб 2951 (Детали…)

Swiss Krono 2951 7mm

Swiss Krono 2951 7mm

Природен Даб 4951 (Детали…)

Swiss Krono 4951 7mm

Swiss Krono 4951 7mm

Светол Даб 5260 (Детали…)

Swiss Krono 5260 7mm

Swiss Krono 5260 7mm

Бел Природен Даб 5261 (Детали…)

Swiss Krono 5261 7mm

Swiss Krono 5261 7mm

Зимски Даб 5263 (Детали…)

Swiss Krono 5263 7mm

Swiss Krono 5263 7mm

Ламинатни подови со рејтинг AC4
Овие ламинатни подови се од класа 21 и се адекватни за употреба во деловни простории со средно оптоварување. Овде спаѓаат прометни деловни простории, како и кафе барови или продажни салони. Сите ламинати кои ги нудиме од оваа класа се со дебелина од 8mm.

Природен Даб 3125 (Детали…)

Swiss Krono 3125 8mm

Swiss Krono 3125 8mm

Сив Даб Тренд 3126 (Детали…)

Swiss Krono 3126 8mm

Swiss Krono 3126 8mm

Даб Тренд 3128 (Детали…)

Swiss Krono 3128 8mm

Swiss Krono 3128 8mm

Бел Даб Тренд 3201 (Детали…)

Swiss Krono 3201 8mm

Swiss Krono 3201 8mm

Летен Даб Беж 3902 (Детали…)

Swiss Krono 3902 8mm

Swiss Krono 3902 8mm

Даб Милениум 3531 (Детали…)

Swiss Krono 3531 8mm

Swiss Krono 3531 8mm

Летен Даб 3901 (Детали…)

Swiss Krono 3901 8mm

Swiss Krono 3901 8mm

Столетен Див Даб 4175 (Детали…)

Swiss Krono 4175 8mm

Swiss Krono 4175 8mm

Даб Беж 4176 (Детали…)

Swiss Krono 4176 8mm

Swiss Krono 4176 8mm

Ламинатни подови со рејтинг AC5
Овие ламинатни подови се од класа 33 и се адекватни за употреба во деловни простории со зголемен проток на луѓе. Овде спаѓаат јавни згради, магацини или продажни салони. Ламинатите кои ги нудиме од оваа класа се со дебелина од 10mm и 12mm.

Костен Беж 1002 10mm (Детали…)

Swiss Krono M1002 12mm

Swiss Krono M1002 12mm

Бел Даб 1004 10mm (Детали…)

Swiss Krono M1004 10mm

Swiss Krono M1004 10mm

Природен Костен 1008 10mm (Детали…)

Swiss Krono M1008 10mm

Swiss Krono M1008 10mm

Даб Сребрен 1013 10mm (Детали…)

Swiss Krono ML1013 12mm

Swiss Krono ML1013 12mm

Даб Амалфи 451 12mm (Детали…)

Swiss Krono D451 L192 12mm

Swiss Krono D451 L192 12mm

Природен Даб 1201 12mm (Детали…)

Swiss Krono M1201 12mm

Swiss Krono M1201 12mm

Тиковина Беж 1202 12mm (Детали…)

Swiss Krono M1202 12mm

Swiss Krono M1202 12mm

Стар Даб 1203 12mm (Детали…)

Swiss Krono M1203 12mm

Swiss Krono M1203 12mm

Сив Даб 1204 12mm (Детали…)

Swiss Krono M1204 12mm

Swiss Krono M1204 12mm

Темен Даб 1205 12mm (Детали…)

Swiss Krono M1205 12mm

Swiss Krono M1205 12mm

Стар Сив Даб 1206 12mm (Детали…)

Swiss Krono M1206 12mm

Swiss Krono M1206 12mm