Блог

Презентации на Бекамент

Bekament дојде во посета на Македонија и одржа презентации кај двајца наши клиенти: во Интер Комерц во Гевгелија и во Евка Кам во Македонска Каменица. Мајсторите кои беа присутни имаа прилика во пријатна атмосфера да се запознаат со асортиманот на Bekament, како и да разменат искуства со нашето техничко лице.

 

Бекамент презентација

Бекамент презентација

Бекамент презентација

Бекамент презентација

Бекамент презентација

Бекамент презентација

Бекамент презентација