Блог

Сертификати за производи

Кармен Бауцентар поседува уредни и ажурни сертификати за сите производи кои ги увезува. Бидејќи тие станаа важен дел од нашата продажба и општо во нашето работење, решивме да го олесниме пристапот до сертификатите и истите да бидат лесно достапни во секое време.

Заради поголема достапност до сертификатите, ги поставивме во DropBox фолдер од каде можете лесно да им пристапите во секое време и да ги симнете, да ги снимите на Вашиот компјутер или телефон или директно да ги отпечатите.

Сите документи со сертификатите се во PDF формат.

Линкот за достап до фолдерот со сертификати е следниот:

https://www.dropbox.com/sh/p0t5oup8wt4s57n/AABrkHCsMYOSwtWQJCszJRKVa?dl=0