Блог

Дисперзиони бои за внатрешни ѕидови

BK-Pol e дисперзиона боја изработена на база на висококвалитетна полимерна емулзија, наменета за бојадисување на внатрешни ѕидови. Се одликува со одлична покривна моќ, паропропусност и отпорна е на суво бришење.

BK-Pol-300x300

Во палетата на продукти на Бекамент, нудиме вкупно четири различни дисперзиони бои за внатрешни простории.

Дисперзиона боја Опис Одржување
BK-Pol дисперзија на база на висококвалитетна полимерна емулзија отпорна на суво бришење
BK-Pol Fresh мирисна дисперзија на база на висококвалитетна емулзија отпорна на суво бришење
BK-Pol Crystal дисперзија на база на висококвалитетна акрилна емузлија водоперива
BK-Pol Gold дисперзија на база на висококвалитетна акрилна емузлија отпорна на влажно бришење

Сите дисперзии може да се тонираат во повеќе од 500 нијанси.