Блог

Шпорети од Коце Металец, Битола

Нашиот продажен асортиман во продавницата во Охрид го проширивме со шпорети од производната палета на Коце Металец, Битола.

Цена 10.000 ден.

Цена 10.000 ден.

Цена 10.000 ден.

Цена 10.000 ден.

Цена 10.000 ден.

Цена 10.000 ден.

Цена 6.000 ден.

Цена 6.000 ден.

Цена 8.800 ден.

Цена 8.800 ден.

Цена 12.300 ден.

Цена 12.300 ден.

Цена 12.300 ден.

Цена 12.300 ден.

Цена 12.300 ден.

Цена 12.300 ден.

Цена 12.300 ден.

Цена 12.300 ден.

Цена 12.300 ден.

Цена 12.300 ден.