Блог

Презентација во Шварц, Битола

Кармен Бауцентар и Бекамент Македонија во средината на октомври 2017 година организираа презентација кај нашиот клиент Шварц во Битола. Во пријатниот амбиент на продавницата, нашето техничко лице преку интерактивна дискусија со мајсторите ги претстави предностите и бенефитите на Bekament производите.

01 02 03 04 05 06 07