Внатрешни ѕидови

Структурна подлога за акрилни малтери и бои

Опис:

BK-Acryl е акрилна структурна подлога наменета за изедначување, неутрализација и водоотпорност на подлогата пред нанесување на акрилни фасадни бои или декоративни малтери. Препорачливо е BK-Acryl подлогата да се тонира во нијанса на завршниот слој на фасадата.

Назив Ед.Мера Пакување
BK Acryl парче канта

Подготовка и нанесување: Подлогата на која се нанесува BK-Acryl мора да биде цврста, чиста, сува и без остатоци на масло. BK-Acryl подлогата пред употреба треба да се промеша и да се разреди со 15-20% вода. Подлогата најчесто се нанесува со валјак со долги влакна или со четка во еден слој. Може да се користи и за внатрешни и за надворешни површини.

Времето на сушење во нормални услови (температура од 23ºC до 25ºC, релативна влажност на воздухот 50-60 %) изнесува минимум 12 часа, пред да се започне со нанесување на малтерот.

Темпeратурата на воздухот и на подлогата при нанесувањето на производот треба да се движи во опсегот од 5 ºC до 30ºC. Да не се нанесува на површини изложени на директна сончева светлина, на дожд или на силен ветер. Висока влага или ниски температури може значително да го продолжат врмето на сушење.

Рок на траење: До 18 месеци, доколку се чува во оригинално спакуваната амбалажа. Да се складира и чува на температура од 5 ºC до 25 ºC степени, заштитено од директна сончева светлина и од замрзнување.

Потрошувачка: Околу 0,2-0,25 kg/m2.

Шифра Баркод Пакување
А01968 8606102367038 канта 8 кгр
А01969 8606102367045 канта 25 кгр