Внатрешни ѕидови

Минерален декоративен малтер

Опис:

BK-Travertino e минерален декоративен малтер во пастозна состојба, наменет за декорација на на внатрешни површини, со одлична паропропусност и со отпорност на развој на микроорганизми. Со овој производ се постигнува класична рустикална завршна структура. Адекватни подлоги за него се сите фино израмнети површини од материјали на минерална база.

Назив Ед.Мера Пакување
BK travertino парче канта

Подготовка и нанесување: Пред нанесување на бојата, глетуваните површини треба да се премачкаат со BK-Deco Acryl подлога (времето на сушење е минимум 12 часа). Масата полека да се промеша со мешалка на помал број на вртежи. Првиот слој се нанесува со метална глетарка со дебелина од 1-2 mm. По 24 часа, се нанесува вториот слој со иста дебелина како првиот, и веднаш се пристапува кон обработка со дупчест валјак. Дополнителниот ефект на малтерот се постигнува со израмнување со металната глетарка. Во завиност од бараната структура, материјалот може да се обработува со работ на метална шпакла.

Температурата на воздухот и на подлогата при нанесување на материјалот треба да се движи во интервал од 8ºC до 35ºC. Времето на сушење е 24 часа.

Рок на употреба: До 12 месеци, доколку се чува во оригиналната спакувана амбалажа. Да се складира и чува на температура од 5ºC до 25ºC степени, заштитено од директна сончева светлина и од замрзнување.

Потрошувачка: Околу 2,4-2,7 kg/m² во зависност од техниките на нанесување.

Шифра Баркод Пакување
А05769 8606107657981 канта 8 кгр.