Бои и лакови

Огноотпорна боја

Опис:
Назив Ед.Мера Пакување
 BK Thermostabil Парче  канта 750 ml

Опис и подрачје на примена: Термостабилен премаз отпорен на температури до 600°C изработен на база на синтетички смоли и растворувачи. Се користи за котли, шпорети, радијатори, далеководи, издувни лонци на автомобили и слично.

Подготовка и нанесување:  Пред употреба потребно е масата добро да се промеша и по потреба да се разреди со BKNitro Extra разредувач. Се нанесува со четка, со валјак или со пиштол во 1-2 слоја.

Температура на примена: Од +8°C до +35°C. Да не се нанесува при директна сончева светлина, на дожд или на силен ветар.

Потрошувачка: 105-125 ml/m² за еднослојно нанесување. Со 750 ml може да се премачкаат 5-6m² во еден слој.

Шифра Баркод Пакување
A12941 црн 8606018503438 750 ml
A12940 сив 8606018503421 750 ml