Внатрешни ѕидови

Машински малтер

Опис:

Готов машински глет малтер на база на гипс согласно потребните стандарди. Се користи како еднослоен малтер за внатрешни ѕидови и тавани, на сите видови подлоги.

Шифра Назив Пакување
169824 МP 75 вреќа 25 kg.
059279 МP 75 вреќа 40 kg.