Гипс-картон системи

Прифатна винкла за врата

Опис:

 

Шифра Тип
000080 Прифатна винкла за врата за CW профил 50mm
000081 Прифатна винкла за врата за CW профил 75mm