Гипс-картон системи

Типла

Опис:

 

Шифра Тип
000152 Ротациона типла 8/100
000151 Ротациона типла 8/80
000017 Ударна типла 6/35