Гипс-картон системи

Завртки Аквапанел

Опис:

Завртки со бургија наменети за прицврстување на Аквапанел плочи на еднослојна (SN) или довслојна (SB) облога на метал до 2,5mm.

Шифра Тип Пакување
053500 Макси SN 39mm 1/500
094730 Макси SB 25mm 1/250
058549 Макси SB 39mm 1/250