Гипс-картон системи

Лента од стаклени влакна

Опис:

 

Шифра Тип Должина
003698 Лента од стаклени влакна 25 m